In de praktijk kunnen ook andere factoren invloed hebben op de fundering, zoals:

  • verbouwingen van panden waardoor overbelasting kan optreden
  • funderingspalen te ver uit elkaar geplaatst
  • bij een Amsterdamse fundering kan de bouwmuur tussen de houten heipalen zakken
  • betonnen oplanger verkeerd geplaatst op de houten funderingspaal
  • de intensiteit van het verkeer
  • onderhoudswerkzaamheden aan de weg of riolering
  • nabijheid van een bouwproject

Bij een goede fundering horen trillingen geen schade of scheefstand te veroorzaken. Als de fundering is aangetast, kunnen trillingen door wegverkeer, heiwerkzaamheden en dergelijken ervoor zorgen dat een deformatie optreedt. Schade veroorzaakt door trillingen zijn daarom te beschouwen als een indicator dat de fundering onvoldoende draagkrachtig is.

 

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op