Een teken van een falende fundering kan bijvoorbeeld een diagonale scheur in de bouwmuur zijn, een deur die vanzelf dichtvalt of scheve deurposten. Is een pand of bouwwerk op staal gefundeerd of heeft het pand of bouwwerk een fundering op houten palen en zijn tekenen van een falende fundering zichtbaar, dan kan een funderingsonderzoek uitsluitsel geven over de kwaliteit van de fundering.

Voor aan- of verkoop van een pand of bouwwerk is een funderingsonderzoek niet overbodig. Bij splitsing van een pand is een funderingsonderzoek veelal verplicht gesteld door de gemeente.

Voordat een verbouwing of een renovatie wordt uitgevoerd wordt een funderingsonderzoek geadviseerd.

 

Sandra Lobbe is een door KCAF erkend funderingsonderzoeksbureau.
Sandra Lobbe voert het funderingsonderzoek uit volgens de richtlijnen opgesteld door F3O, Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen. 

  • Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe funderingen) uitgegeven door F3O
  • Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen van oktober 2016, uitgegeven door CUR/SBR/F3O

Sandra Lobbe onderzoekt elk type fundering. Het funderingsonderzoek kan voor een gehele woonwijk, een woonblok met meerdere panden of voor één woning of werkwerk worden uitgevoerd.

Het funderingsonderzoek kan in één geheel worden aangeboden en gefaseerd is ook een optie.


Opzet Funderingsonderzoek

Het funderingsonderzoek bij een houten paalfundering omvat de volgende vier fase:

 

Funderingsonderzoek bij een fundering op staal
 

  • Het type fundering wordt vastgesteld, bijvoorbeeld een gemetselde strokenfundering, een plaatfundering, een betonnen strokenfundering of anders
  • De fundering wordt geïnspecteerd op schade
  • De funderingsvoet wordt ingemeten, opbouw, hoogte, breedte, aantal trappen
  • De funderingsonderdelen en de grondwaterstand worden ingemeten ten opzichte van NAP

 

Funderingsonderzoek op betonnen funderingspalen en betonnen oplangers

  • Bij panden met betonnen funderingspalen of oplangers wordt de diameter van de betonnen palen gemeten
  • Het beton wordt geïnspecteerd op schade
  • De betondekking op de wapening wordt gemeten


Rapportage

De bevindingen en resultaten van het onderzoek worden samengevoegd in een rapportage, inclusief foto’s, tekeningen en conclusie. Het resultaat van het funderingsonderzoek wordt ingedeeld in een classificatie met een bijbehorende indicatieve funderingstechnische handhavingstermijn volgens de F3O richtlijnen. Als de funderingstechnische handhavings­termijn lager is dan 20 jaar wordt een advies over de vervolgstappen aangeboden zoals het monitoren van grondwaterpeilbuizen en het plaatsen en monitoren van deformatiemeetbouten. Als een langere funderingstechnische handhavingstermijn gewenst of noodzakelijk is kan funderingsherstel worden geadviseerd.

 

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op