Sandra Lobbe voert een inspectie in de gehele kruipruimte uit. Alle bereikbare houten vloerbalken, houten vloerdelen, stalen liggers, betonnen vloeren, NeHoBo-vloeren of Kwaaitaal vloeren onder de beganegrondvloer worden geïnspecteerd.

De volgende onderdelen worden geïnspecteerd:

 • Het kruipluik wordt geïnspecteerd en ingemeten
 • De diepte van de kruipruimte wordt ingemeten ten opzichte van onderkant vloerdelen en onderkant vloerbalk
 • Aanwezigheid van asbestverdacht materiaal wordt meteen vermeld. Als asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de kruipruimte inspectie niet uitgevoerd. De kruipruimte moet eerst worden geïnventariseerd op aanwezigheid van asbest en indien noodzakelijk worden gesaneerd. Als de kruipruimte schoon is opgeleverd kan de inspectie worden uitgevoerd
 • Het type bodemafsluiting wordt vastgesteld
 • Aantasting van schimmel, zwam, houtworm of boktor
 • Voor het bepalen van de kwaliteit van de houten vloerbalken wordt gebruik gemaakt van een vochtmeting van het hout en indien nodig wordt een houtmonster genomen
 • De weerstand van de houten vloerbalken wordt gemeten met een Resistograaf
 • De hardheid van de houten vloerbalken wordt bepaald met de Specht
 • Temperatuur, relatieve vochtigheid wordt gemeten
 • De ventilatie van de kruipruimte wordt geïnspecteerd
 • Het aantal vloerbalken wordt geteld
 • De hart-op-hart-afstand van de vloerbalken wordt gemeten
 • De hoogte, breedte en lengte van de houten of betonnen vloerbalken wordt gemeten
 • Kwaliteit van de houten vloerbalken ter hoogte van de oplegging wordt geïnspecteerd
 • De betonnen funderingsbalk wordt geïnspecteerd
 • Vochtigheid van de bodem van de kruipruimte wordt vastgesteld
 • De aanwezigheid van bodem- en/of vloerisolatie wordt vastgesteld
 • Koudebruggen worden gemeld
 • Inspecteren van funderingstechnische en/of bouwkundige schade aan de bouwmuren
 • Zichtbare bouwfouten in de kruipruimte worden gemeld
 • Het inspecteren van zout uitbloei en optrekkend vocht
 • Het inspecteren op lekkage aan leidingen
 • Het vaststellen van bouwafval of huisafval
 • Het melden van stankoverlast
 • Als een deel van de kruipruimte niet toegankelijk is wordt de inspectie mogelijk met een endoscoop uitgevoerd
Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op