Een tekort aan geotechnisch draagvermogen, grondmechanisch draagvermogen, kan verschillende oorzaken hebben. In alle gevallen ontstaat een ontoelaatbare zakking van de paal.

  • Negatieve kleef
  • Op paalpunt niveau ontbreekt een voldoende draagkrachtige zandlaag
  • De palen zijn niet diep genoeg weggeheid of de palen zijn te dun of te kort
  • De palen zijn verkeerd geplaatst, bijvoorbeeld excentrisch onder de bouwmuur
Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op